facebbok
pol / eng
Obiekt posiada bezprzewodowy dostęp do Internetu
Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Niewiadów” w Ustce 

 

            Uprzejmie prosimy wczasowiczów o zapoznanie się z naszym regulaminem. Mamy nadzieję, że poniższe zasady pozwolą Państwu miło spędzić czas oraz zapewnią bezpieczeństwo i sprawną organizację pobytu. Personel ośrodka jest do Państwa dyspozycji i służy wszelką pomocą. Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.
 

1.      Doba hotelowa w Ośrodku „Niewiadów” rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 16.00 a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10.00. Nie opuszczenie domku do godziny 10.00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty 50% stawki podstawowej a do godziny 16.00 naliczenie dopłaty 100% stawki podstawowej.

2.      Nie przybycie przez Gościa do O.W. w dacie wynikającej z dokonanej rezerwacji do godz. 20.00 tego dnia powoduje rozwiązanie zawartej umowy a Ośrodek ma swobodę dysponowania domkiem. Uiszczona wpłata nie ulega zwrotowi. Nie dotyczy to przypadku gdy przed tą godziną Gość powiadomił Ośrodek o tym opóźnieniu telefonicznie.

3.      W dniu przyjazdu dokonuje się wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty).

4.      Opłata za pobyt pobierana jest z góry, w dniu przyjazdu.

5.      Z przyczyn niezależnych od nas (tj. deszcze, wichury, zmiany pogodowe itp.) za wcześniej opłacony pobyt gotówki nie zwracamy.

6.      Cisza nocna w Ośrodku obowiązuje od godz. 22.00 do 07.00 rano.

7.      Nocowanie gości na terytorium O.W. bez zgody kierownictwa i wniesieniu opłaty jest zabronione. Winni Oni opuścić ośrodek o godz. 22.00

8.      Osoby zakłócające spokój i porządek w ośrodku lub naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte przez personel z jego terenu bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

9.      Parking ośrodka nie jest strzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie i kradzież pojazdów.

10.  Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie O.W.

11.  Dzieci przebywające na terenie ośrodka a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką dorosłych.

12.  Każdy przebywający w Ośrodku winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku.

13.  Szanujmy otaczającą nas przyrodę nie niszczmy kwiatów i krzewów.

14.  Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu domków na zewnątrz a także przenoszenia mebli i wyposażenia z domku do innego domku.

15.  Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

16.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata 50 zł.

17.  Właściciele psów, kotów i innych zwierząt muszą zapewnić własne legowiska na podłodze domku. W przypadku użycia kocy, kołder, poduszek Ośrodek pobiera dodatkową opłatę za pranie i dezynfekcję.

18.  Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu.

19.  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.

20.  Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele psów zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzanie zwierząt wyłącznie na smyczy. Cena pobytu psa, kota zgodna jest z cennikiem.

21.  Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest pod opieką dorosłych.

22.  Każda osoba przebywająca na terenie O.W. zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.

23.  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% w ciągu 3 dni roboczych.

24.  We wszystkich pomieszczeniach na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

© Copyright 2012 OW Niewiadów
Powered by Strony internetowe Słupsk